Montāža

Pirms mājiņas uzstādīšanas sākšanas rūpīgi izlasiet montāžas instrukciju, tas palīdzēs novērst potenciālās neskaidrības montāžas laikā un ieekonomēs Jūsu laiku. Šī instrukcija paredzēta montāžas procesa izprašanai, kas attiecināms dažāda tipa dārza mājiņām.

Neatstājiet mājiņas iepakojumu, kas satur mājas konstruktoru un tai paredzētās detaļas, kā arī detaļas un daļas, kas jau izņemtas no iepakojuma, tiešā laikapstākļu vai saules ietekmē, uz zemes vai apsildītās telpās.

Pirms iepakojuma atvēršanas pārliecinieties, vai iepakojums nav mehāniski bojāts transportēšanas vai uzglabāšanas rezultātā. Ja atklājat kādas neatbilstības, obligāti fiksējiet tās, iemūžinot fotogrāfijās, un nosūtiet tās Jūsu Neomāju kontaktpersonai, pievienojot aprakstu par fiksēto.

Sagatavojot pamatni mājiņas novietošanai, ņemiet vērā mājiņas ārējos izmēros, kā arī Jūsu objektā esošās grunts sastāvu - tikai stabila, cieta, sausa, ideāli nolīmeņota pamatne nodrošinās nepieciešamos apstākļus vieglai mājiņas montāžai un ilglaicīgu tās saglabāšanos labā stāvoklī.

Pirms uzsākt montāžas procesu, pārliecinieties, ka visas montāžas specifikācijā uzskaitītās detaļas atrodas iepakojumā un ir atbilstošā stāvoklī, kvalitātē. Detaļu saraksts atrodams katras mājas iepakojumā kopā ar mājas tehnisko informāciju. Ja Jūs konstatējat, ka kāda no detaļām trūkst vai ir bojāte, nekavējoties fiksējiet to, iemūžinot fotogrāfijās. un nosūtot to Jūsu Neomāju kontaktpersonai.

Montāžas laikā pievērsiet uzmanību laikapstākļiem (lietus, sniegs, ledus, vējš), kas varētu bojāt mājiņu vai tās detaļas.  

Lai samazinātu mājiņas krāsas maiņu, liekšanos, bojāšanos, briešanu, koksni nepieciešams pilnībā apstrādāt ar kokam paredzētiem aizsarglīdzekļiem, kā minimums apstrādājot visu ārpusi (arī logus un durvis, kurus jāapstrādā no abām pusēm). Lai izvēlētos atbilstošāko aizsargmateriālu, sazinieties ar kādu no Neomāju speciālistiem.

Ja klients izvēlas montēt mājiņu patstāvīgi, katra koka konstrukcija tiek nodrošināta ar deatlizētu pamācību un ieteikumiem kā montāžu patstāvīgi veikt. Ar vispārīgu instrukciju Jūs varat iepazīties sekojoši : Montāžas instrukcija